5/16/2561

ไร่มันสำปะหลังคุณมาลา จ.นครสวรรค์มันสำปะหลังที่ดีต้องมีหัวที่ใหญ่ ผิวเรียบ เปอร์เซ็นแป้งเยอะ ต้องใช้ปุ๋ยดวงตะวันเพชรสูตร 16-20-0 และ สารปรับสภาพดิน
สูตรระเบิดราก เพราะปุ๋ย 2 สูตรนี้จะช่วยให้มันสำปะหลัง
1.โตไว สมบูรณ์ แข็งแรง 
2.เร่งการลงหัว หัวใหญ่
3.เพิ่มเปอร์เซ็นต์แป้ง
4.ได้น้ำหนัก ผิวเรียบสวย
ขอขอบคุณภาพจากคุณมาลา
เกษตรกรในพื้นที่ .ไพศาลี .นครสวรรค์
----------------------------------------------
สอบถามเพิ่มเติมโทร
โทร. 091-5769281,02-7498597
Line ID : @dtwp
สอบถามทันทีกด >>> http://line.me/ti/p/%40dtwp
ดูข้อมูลสินค้าเพิ่มเติมwww.dtwp.co.th

ไร่อ้อยคุณต้น จ.สุโขทัย

คุณต้น เกษตรกรไร่อ้อยจังหวัดสุโขทัย บำรุงต้นอ้อยตอ 2 ด้วยปุ๋ย 3 สูตรดังนี้
1.สารปรับสภาพดินสูตร ระเบิดราก
รองก้นร่องพร้อมปลูกหลังแต่งตอ 1 เดือน
เพื่อเร่งการเจริญเติบโต สมบูรณ์ แข็งแรง
2.ปุ๋ยเคมีสูตร 16-8-8
ใส่หลังปลูกหรือหลังแต่งตอ 1 เดือน
(ใส่อีกทีเมื่อต้นอ้อยมีอายุ 2-3 เดือน)
เพื่อการให้ต้นอ้อยแตกกอดี 
ลำต้นโตสมบูรณ์ สูงสม่ำเสมอ
ลำต้นอวบใหญ่ ใบหนาเขียวนาน
3.ปุ๋ยเคมีสูตร 15-7-18
ใส่เมื่ออ้อยมีอายุ 8 เดือน
เพื่อสร้างความหวาน
----------------------------------------------
สอบถามเพิ่มเติมโทร
โทร. 091-5769281,02-7498597
Line ID : @dtwp
สอบถามทันทีกด >>> http://line.me/ti/p/%40dtwp
ดูข้อมูลสินค้าเพิ่มเติมwww.dtwp.co.th

นาข้าวคุณเนตร จ.ลพบุรีส่งเสริมการขายมาส่งปุ๋ยและช่วยใส่ปุ๋ย ที่นาข้าวของคุณเนตรเกษตรกรนาข้าว
ใน .บ้านหมี่ .ลพบุรี ซึ่งคุณเนตรได้ใช้ปุ๋ยเคมีสูตร 15-3-21 ในระยะรับท้องข้าว
อัตราการใช้ 25 กระสอบ/40 ไร่ 
----------------------------------------------
สอบถามเพิ่มเติมโทร
โทร. 091-5769281,02-7498597
Line ID : @dtwp
สอบถามทันทีกด >>> http://line.me/ti/p/%40dtwp
ดูข้อมูลสินค้าเพิ่มเติมwww.dtwp.co.th

สวนยางพาราสารปรับสภาพดินสูตรยางพาราของเรา เต็มไปด้วยธาตุอาหารที่พืชต้องการมากกว่า 67 ชนิด
1.ช่วยส่งเสริมการเจริญของต้นยางพาราทุกส่วน
2.ลำต้นใหญ่ ตรง สมบูรณ์
3.เพิ่มปริมาณและอัตราการไหลของน้ำยาง
4.น้ำยางเข้มข้น เปอร์เซ็นต์ยางสูง
5.ช่วยเพิ่มค่า DRC ในน้ำยาง
6.กระตุ้นการป้องกันโรคที่เกิดจากเชื้อรา
อัตราและวิธีการใช้
ยางอายุ 1-5 ปี แบ่งใส่ 2 ครั้งต่อปี ครั้งละ 1 กก./ต้น
ยางอายุ 6 ปีขึ้นไป ใส่ช่วงต้นฤดูฝนและปลายฝน ครั้งละ 2-5 กก./ต้น
----------------------------------------------
สอบถามเพิ่มเติมโทร
โทร. 091-5769281,02-7498597
Line ID : @dtwp
สอบถามทันทีกด >>> http://line.me/ti/p/%40dtwp
ดูข้อมูลสินค้าเพิ่มเติมwww.dtwp.co.th

ไร่มันสำปะหลังคุณสำรวย จ.พิษณุโลก

อย่างเช่นไร่มันสำปะหลังของคุณสำรวย แสงสว่าง
เกษตรกรในจังหวัดพิษณุโลก
ที่ใช้สารปรับฯ บำรุงต้นใบ/นาข้าว พืชไร่
และ ปุ๋ยเคมีสูตร 18-4-5 ดวงตะวันเพชร
รากแข็งแรง ต้นสมบูรณ์
กระต้นการขยายหัวมัน
ช่วยฟื้นฟูดินให้ร่วนซุย ไม่แข็งกระด้าง
เร่งการเจริญเติบโต เสริมความแข็งแรง
เพิ่มความสูงและขนาดของลำต้น
กระตุ้นการแตกใบอ่อน
เสริมการสะสมอาหารของพืชลงหัว
มันหัวใหญ่ เปอร์เซ็นต์แป้งสูง เพิ่มน้ำหนักหัวมัน
----------------------------------------------
สอบถามเพิ่มเติมโทร
โทร. 091-5769281,02-7498597
Line ID : @dtwp
สอบถามทันทีกด >>> http://line.me/ti/p/%40dtwp
ดูข้อมูลสินค้าเพิ่มเติมwww.dtwp.co.th

สวนฝรั่งกิมจู คุณกุหลาบ จ.ราชบุรีใช้สูตรบำรุงต้น-ใบ/นาข้าว/พืชไร่ ช่วยฟื้นฟูต้นฝรั่งกิมจู อายุ 5 เดือน ของสวนคุณกุหลาบ
เกษตรกรจังหวัดราชบุรี ภาพเปรียบเทียบจะเห็น ว่าก่อนใช้ - หลังใช้ มีความแตกต่างกันอย่างเห็นได้ชัด
1.เร่งการเจริญเติบโตของลำต้น กิ่งก้านและใบ
2.ช่วยส่งเสริมระบบรากและลำต้นแข็งแรง
3.ช่วยฟื้นต้นหลังจากตัดแต่งกิ่ง
4.เพิ่มการแตกกิ่ง แตกยอด ใบเขียว
5.เพิ่มการสะสมแป้งและน้ำตาล ความหวาน
อัตราการใช้ 1 กำมือ/ต้น 15 วัน 1 ครั้ง
----------------------------------------------
สอบถามเพิ่มเติมโทร
โทร. 091-5769281,02-7498597
Line ID : @dtwp
สอบถามทันทีกด >>> http://line.me/ti/p/%40dtwp
ดูข้อมูลสินค้าเพิ่มเติมwww.dtwp.co.th

สวนมะละกอคุณพลูศรี จ.จันทบุรีมะละกอ ลำต้นใหญ่ แข็งแรง สมบูรณ์ พร้อมรับน้ำหนักผลดก ต้องใช้สารปรับสภาพดินสูตร บำรุงต้น-ใบ / นาข้าว / พืชไร่ เช่น สวนมะละกอของคุณพลูศรี หลิวทวีสีประกาย เกษตรกรในอำเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี เมื่อใช้สารปรับสภาพดิน สูตรบำรุงต้น-ใบ / นาข้าว / พืชไร่ แล้วสังเกตุได้ว่า
รากต้นมะละกอเดินดี ลำต้นใหญ่ สมบูรณ์ แข็งแรง
เร่งการเจริญเติบโตของต้นใบ
ปรับสภาพโครงสร้างของดิน
ต้านทานต่อโรคและแมลงศัตรูพืช
ทำให้สวนมะละกอมีต้นที่สวย แข็งแรง อุดมสมบูรณ์อย่างเช่นในภาพนี้ค่ะ
----------------------------------------------
สอบถามเพิ่มเติมโทร
โทร. 091-5769281,02-7498597
Line ID : @dtwp
สอบถามทันทีกด >>> http://line.me/ti/p/%40dtwp
ดูข้อมูลสินค้าเพิ่มเติมwww.dtwp.co.th