1/24/2560

เกษตรกรดวงตะวันเพชร : ทุเรียน คุณอุ๊
เกษตรกร สวนทุเรียน ผู้ใช้ปุ๋ยดวงตะวันเพชรจริง!!

ทีมงานดวงตะวันเพชรได้เข้าเยี่ยมแปลงคุณวนิดา บุญวงศ์ (เจ๊อุ๊) จังหวัดจันทบุรี เนื้อที่กว่า 30 ไร่ หนึ่งในลูกค้าดวงตะวันเพชร ที่ใช้ผลิตภัณฑ์ดวงตะวันเพชรมาอย่างต่อเนื่อง เจ๊อุ๊บอกกับทีมงานว่า พอใจกับการใช้สารปรับสภาพดินและปุ๋ยเคมีดวงตะวันเพชร เพราะใช้แล้ว ใบเขียว ต้นสมบูรณ์ คุณภาพปุ๋ยไม่เคยลดลง ประทับใจมากๆ โดยเฉพาะผลทุเรียนที่มีคุณภาพ ลูกได้ไซด์ พูสวย เนื้อเต็มพู เป็นที่ต้องการของพ่อค้าแม่ค้ามาก เจ๊อุ๊บอกเคล็ดลับง่าย ถ้าอยากให้ผลผลิตดีต้องดูแลตั้งแต่ระยะฟื้นฟูต้น ใช้สารปรับสภาพดินสูตรรวม ร่วมกับ18-4-5 อัตราส่วน 2:1 ประมาณ 3 กำ/ต้น ใส่เรื่อยๆ 15 วันครั้ง ช่วงเริ่มแทงดอกควรให้น้ำแก่ทุเรียนเพื่อกระตุ้นการออกดอก หลังจากนั้นจะเป็นระยะดอกบานและติดผลต้องดูแลเป็นพิเศษ เมื่อติดผลเจ๊อุ๊ใส่ปุ๋ยเคมี13-7-35 อัตรา 1-2 กิโลกรัม/ต้น โรยรอบโคนพุ่ม
ตอนแรกเจ๊อุ๊ไม่อยากเสี่ยงหรอก ที่ต้องใช้ปุ๋ยใหม่ แต่ตอนนี้คงเสียใจถ้าไม่ได้ใช้ตั้งแต่ตอนนั้น
----------------------------------------

เกษตรกรดวงตะวันเพชร : ลองกอง คุณโตเกษตรกรสวนลองกอง ผู้ใช้ปุ๋ยดวงตะวันเพชรจริง!!

สารปรับสภาพดินสูตรรวม
สูตรเดียวคุ้ม ดูแลครบ 
เร่งทุกส่วนของพืช ใช้สูตรรวม

ประโยชน์
-ประกอบไปด้วยธาตุอาหารที่จำเป็นต่อพืช ทั้งธาตุอาหารหลัก ธาตุอาหารรองและธาตุอาหารเสริม
-ปรับโครงสร้างดินและเพิ่มความอุดมสมบูรณ์ของดิน
-ปรับความเป็นกรด- ด่างของดินให้เป็นกลาง
-ช่วยส่งเสริมระบบรากให้สมบูรณ์แข็งแรง
-พืชโตไว สมบูรณ์ แข็งแรง
-บำรุงต้น ใบ ดอก และผล
-เหมาะสำหรับดินทุกประเภทและพืชทุกชนิด
วิธีใช้
หว่านรองพื้นก่อนปลูก อัตรา 30-50 กิโลกรัมต่อไร่ (พืชผัก พืชไร่และอื่นๆ)
หว่านรอบโคนต้นและทรงพุ่ม ในระยะเจริญเติบโต อัตรา 30-50 กิโลกรัมต่อไร่ (ไม้ผลและไม้ยืนต้น)