2/02/2560

สวนหน่อไม้ฝรั่ง คุณไพรฑูรย์ จ.เพชรบูรณ์
เกษตรกรบางท่านเคยเลือกซื้อปุ๋ยยี่ห้อใหม่มาใช้แต่ไม่ได้ผล ซึ่งมีปัจจัยมาจากหลายสาเหตุ คือใส่ไม่เหมาะกับช่วงการเจริญเติบโตของพืช ดินไม่เหมาะสม หรือปุ๋ยไม่ได้คุณภาพ บางทีมองแค่ราคาจนบางทีลืมคำนึงถึงคุณภาพ สำหรับวันนี้ทีมงานดวงวันเพชรพาไปพบกับลุงไพฑูรย์ อารีย์ เกษตรกรผู้ปลูกหน่อไม้ฝรั่งที่ อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ จากที่ลุงเคยใช้ปุ๋ยอื่นเก็บผลผลิตได้ 40 กิโลกรัม/ไร่ แต่พอลองมาเปลี่ยนใช้สารปรับสภาพดินสูตรระเบิดรากร่วมกับปุ๋ยเคมีสูตร 18-4-5 ของดวงตะวันเพชร ลุงเก็บผลผลิตได้มากถึง 60 กิโลกรัม/ไร่ แล้วยังเก็บผลผลิตได้สม่ำเสมอ ไม่ขาดช่วง

ลุงไพฑูรย์ ใช้สารปรับสภาพดินสูตรระเบิดรากดวงตะวันเพชรกับปุ๋ยเคมีสูตร 18-4-5 21-0-0 ร่วมปุ๋ยเคมี16-16-16 อัตราส่วน 6:1:1 ในช่วงที่เก็บเกี่ยวผลผลิต 
การใส่ปุ๋ยเคมีอย่างเดียวจะมีแต่ทำลายดินของเกษตรกรเอง ดังนั้นใส่สารปรับสภาพดินร่วมกับปุ๋ยเคมี ลุงรับรองดินดี พืชงาม มีแต่คุ้มกับคุ้มครับ
………………………………………………………………………………………
เคล็ดลับ: สารปรับสภาพดินดวงตะวันเพชรสูตรระเบิด มีแร่ธาตุที่เหมาะสมต่อการเจริญเติบโต และช่วยปรับความเป็นกรด-ด่างให้ดินให้อยู่ในช่วงที่เหมาะสม ดินดี จุลินทรีย์ที่เป็นประโยชน์เพิ่มขึ้น 

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น