8/23/2560

ปุ๋ยเคมีดวงตะวันเพชร : สูตร 14-10-30
14-10-30
สำหรับไม้ผล - ลูกดก ผลใหญ่ มีน้ำหนัก
สำหรับปาล์มน้ำมัน - ทะลายใหญ่ ลูกมันวาว มีน้ำหนัก 1. ผลดก บำรุงผลผลิต ขยายผล
2. ระเบิดหัวมันสำปะหลัง เร่งการลงหัว
3. เพิ่มเปอร์เซ็นต์แป้ง เพิ่มน้ำหนัก
4. สร้างความหวาน เสริมรสชาติให้ผลผลิต
5. ปาล์มน้ำมันทะลายใหญ่ ลูกดก มันวาว ได้น้ำหนัก
#เทคนิคการใส่ปุ๋ยเคมี
ไม้ผล อัตรา 1-5 กิโลกรัมต่อต้น
ปาล์มน้ำมัน แบ่งใส่ครั้งละ 3-4 กิโลกรัมต่อต้น
หว่านให้ทั่วแปลงปลูกพืชผักและพืชไร่ในระยะเร่งผลผลิต ในอัตรา 30-50 กิโลกรัมต่อไร่
#ควรใช้ร่วมกับปุ๋ยอินทรีย์หรือสารปรับสภาพดินและธาตุอาหารเสริม
-------------------------------

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น