7/11/2561

สวนยางพาราคุณจตุพร จ.นครศรีธรรมราชเพิ่มปริมาณเปอร์เซนต์น้ำยา #ยางพาราเปิดกรีด
ด้วย ปุ๋ยเคมี สูตร 20-8-20 ผสม สารปรับฯ สูตรยางพารา
ระบบใบดีขึ้น ใบเขียว
เพิ่มปริมาณน้ำยาง
เพิ่มเปอร์เซนต์น้ำยาง
หน้ายางสมบูรณ์ กรีดง่าย

วิธีใช้
ผสมในอัตราส่วน 1 : 1 
หว่านรอบโคนต้นยางพาราแล้วคราดกลบในอัตรา 2 กิโลกรัมต่อต้น
ในช่วงต้นฤดูฝน (เมษายนถึงพฤษภาคม) และปลายฤดูฝน (กันยายนถึงธันวาคม)

ขอขอบคุณภาพจากสวนยางพารา คุณจตุพร
เกษตรกรในพื้นที่ จ.นครศรีธรรมราช

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น