1/31/2561

ครบสูตรเรื่องุปุ๋ยยางพารา



#ครบสูตรเรื่องุปุ๋ยยางพารา
ต้นยางของท่านผลิตปริมาณน้ำยางมากพอหรือยัง???? วันนี้แอดมินจะขอนำเสนอ #ปุ๋ยยางพารา ที่ดีและมีประสิทธิภาพสูงของ #ดวงตะวันเพชร ทำไมเราถึงอยากให้เกษตรกรสวนยางพาราใช้ปุ๋ยยางพาราของเรา?? เพราะปุ๋ยยางพาราของเราไม่ได้มีแค่ N-P-K แต่มีประโยชน์ที่เต็มไปด้วยธาตุอาหารที่พืชต้องการมากถึง 67 ชนิดที่จะส่งเสริมการเจริญเติบโตของพืชทุกด้าน ไม่ว่าจะช่วยส่งเสริมเรื่องปริมาณน้ำยาง เสริมเรื่องเปอร์เซ็นต์ยาง เสริมให้ต้นแข็งแรง ยิ่งใช้นานดินยิ่งอุดมสมบูรณ์ สูตรสำเร็จยางพารา #ดวงตะวันเพชร มีคุณสมบัติดังนี้
1.ช่วยบำรุงให้ต้นยางพาราสมบูรณ์ ต้นใหญ่ แข็งแรง โตไว
2.ช่วยให้รากดูดซึมธาตุอาหารได้ดี
3.ฟื้นฟูและปรับโครงสร้างดินให้เหมาะต่อการเจริญเติบโตของยางพารา
4.ช่วยให้เปลือกนิ่มกรีดง่าย ได้น้ำยางมากเปอร์เซนต์สูง


----------------------------------------------
สอบถามเพิ่มเติมโทร
โทร. 091-5769281,02-7498597
Line ID : @dtwp
สอบถามทันทีกด >>> http://line.me/ti/p/%40dtwp
ดูข้อมูลสินค้าเพิ่มเติมwww.dtwp.co.th

สวนยางพาราหลง จ.เชียงราย




ผลเปรียบเทียบ ระหว่างการใช้ปุ๋ยดวงตะวันเพชร และปุ๋ยแบรนด์อื่นในสวนยางของคุณหลง เกษตรกรผู้ใช้จริง ในพื้นที่ อ.ดอกคำใต้ จ.พะเยา ผลการใช้จะเห็นได้อย่างชัดเจนว่าต้นที่ใช้ #ปุ๋ยดวงตะวันเพชรน้ำยางมีความเข้มข้นมาก ได้น้ำยางในปริมาณที่เยอะ และมีเปอร์เซ็นต์สูง 
อัตราส่วน 
สารปรับสภาพดินสูตรยางพารา จำนวน 50 กิโลกรัม
ปุ๋ยเคมีสูตร 20-8-20 จำนวน 10 กิโลกรัม
ปริมาณการใส่ 1 ต้น ต่อ 1 กิโลกรัม สามารถใช้ได้ 50-60 ต้น

----------------------------------------------

สอบถามเพิ่มเติมโทร
โทร. 091-5769281,02-7498597
Line ID : @dtwp
สอบถามทันทีกด >>> http://line.me/ti/p/%40dtwp
ดูข้อมูลสินค้าเพิ่มเติมwww.dtwp.co.th

นาข้าวคุณคำนวน จ.พิษณุโลก




ภาพเปรียบเทียบนาข้าวพันธุ์ กข.31 ปทุม ของคุณคำนวน เกษตรกรนาข้าว(ดินทราย)
ใน อ.วังทอง จ.พิษณุโลก ที่ใช้ปุ๋ยดวงตะวันเพชร โดยมีเทคนิคในการใส่ดังนี้คือ 
1.ข้าวมีอายุ 1 เดือนใช้สูตร 30-0-0 ผสม สูตรระเบิดราก อัตราส่วนคือ 1 : 1 (2 กระสอบต่อ 6 ไร่)ผลที่ได้คื
-แตกรากเยอะ
-ต้นแกร่ง กอใหญ่ แตกกอ 4-5 ต้น/กอ
-เขียวทนเขียวนาน
2.ช่วงรับท้องใช้ สูตร 13-7-35 อัตราส่วน 1 กระสอบต่อ 3 ไร่ผลที่ได้ คือ
- รวงใหญ่ เมล็ดข้าวไม่ลีบ
- เมล็ดดี มีน้ำหนัก
- เพิ่มผลผลิตต่อไร่

----------------------------------------------

สอบถามเพิ่มเติมโทร

โทร. 091-5769281,02-7498597
Line ID : @dtwp
สอบถามทันทีกด >>> http://line.me/ti/p/%40dtwp
ดูข้อมูลสินค้าเพิ่มเติมwww.dtwp.co.th

ผลการใช้ปุ๋ยดวงตะวันเพชร : สวนอ้อยคุณสาธิต จ.สิงห์บุรี



































ทคนิคการเพิ่มค่า CCS ในอ้อยหรือการเพิ่มปริมาณน้ำตาลในอ้อย จากแปลงอ้อย ของคุณประสพ โตจำนงค์ และ คุณสาธิต โตจำนงค์  ผู้ใช้ปุ๋ยดวงตะวันเพชร จ.สิงห์บุรี ซึ่งเมื่อก่อนได้ค่าความหวาน 8-10 CCS เมื่อเปลี่ยนมาใช้ปุ๋ยดวงตะวันเพชรจึงได้ค่าเพิ่มขึ้นเป็น 11.26 CCS โดยเทคนิคการใส่ปุ๋ยมีดังนี้คือ
1.ใช้สูตร 16-20-0 เป็นปุ๋ยรองพื้น 
2. สูตร 46-0-0 ผสม 16-20-0 ใส่หลังพรวนดิน เมื่ออ้อยโตประมาณ 1 ศอก เพื่อใช้เร่งรากและต้นอ้อย
3. สูตร 20-8-20 ใส่เมื่ออ้อยมีอายุประมาณ 4-5 เดือน เพื่อเร่งโต และเพื่มความหวาน
4. สูตร 13-7-35 ใส่เมื่ออ้อยมีอายุ 8 เดือน เพื่อความหวาน ซึ่งผลผลิตที่ได้โดยรวมคือ
อ้อยมีลำต้นที่สมบูรณ์ โตเร็ว ลำใหญ่ ใบเขียวเข้ม ค่า CCS สูง

อัตราการใช้
สูตร 16-20-0 อัตราส่วน ไร่ละ 1 กระสอบ
สูตร 46-0-0 ผสม 16-20-0 อัตราส่วน 1:1
สูตร 20-8-20 อัตราส่วน ไร่ละ 1 กระสอบ
สูตร 13-7-35 อัตราส่วน 2 ไร่ 1 กระสอบ

----------------------------------------------
สอบถามเพิ่มเติมโทร
โทร. 091-5769281,02-7498597
Line ID : @dtwp
สอบถามทันทีกด >>> http://line.me/ti/p/%40dtwp
ดูข้อมูลสินค้าเพิ่มเติมwww.dtwp.co.th