5/16/2561

ไร่มันสำปะหลังคุณมาลา จ.นครสวรรค์



มันสำปะหลังที่ดีต้องมีหัวที่ใหญ่ ผิวเรียบ เปอร์เซ็นแป้งเยอะ ต้องใช้ปุ๋ยดวงตะวันเพชรสูตร 16-20-0 และ สารปรับสภาพดิน
สูตรระเบิดราก เพราะปุ๋ย 2 สูตรนี้จะช่วยให้มันสำปะหลัง
1.โตไว สมบูรณ์ แข็งแรง 
2.เร่งการลงหัว หัวใหญ่
3.เพิ่มเปอร์เซ็นต์แป้ง
4.ได้น้ำหนัก ผิวเรียบสวย
ขอขอบคุณภาพจากคุณมาลา
เกษตรกรในพื้นที่ .ไพศาลี .นครสวรรค์
----------------------------------------------
สอบถามเพิ่มเติมโทร
โทร. 091-5769281,02-7498597
Line ID : @dtwp
สอบถามทันทีกด >>> http://line.me/ti/p/%40dtwp
ดูข้อมูลสินค้าเพิ่มเติมwww.dtwp.co.th

ไร่อ้อยคุณต้น จ.สุโขทัย





คุณต้น เกษตรกรไร่อ้อยจังหวัดสุโขทัย บำรุงต้นอ้อยตอ 2 ด้วยปุ๋ย 3 สูตรดังนี้
1.สารปรับสภาพดินสูตร ระเบิดราก
รองก้นร่องพร้อมปลูกหลังแต่งตอ 1 เดือน
เพื่อเร่งการเจริญเติบโต สมบูรณ์ แข็งแรง
2.ปุ๋ยเคมีสูตร 16-8-8
ใส่หลังปลูกหรือหลังแต่งตอ 1 เดือน
(ใส่อีกทีเมื่อต้นอ้อยมีอายุ 2-3 เดือน)
เพื่อการให้ต้นอ้อยแตกกอดี 
ลำต้นโตสมบูรณ์ สูงสม่ำเสมอ
ลำต้นอวบใหญ่ ใบหนาเขียวนาน
3.ปุ๋ยเคมีสูตร 15-7-18
ใส่เมื่ออ้อยมีอายุ 8 เดือน
เพื่อสร้างความหวาน
----------------------------------------------
สอบถามเพิ่มเติมโทร
โทร. 091-5769281,02-7498597
Line ID : @dtwp
สอบถามทันทีกด >>> http://line.me/ti/p/%40dtwp
ดูข้อมูลสินค้าเพิ่มเติมwww.dtwp.co.th

นาข้าวคุณเนตร จ.ลพบุรี



ส่งเสริมการขายมาส่งปุ๋ยและช่วยใส่ปุ๋ย ที่นาข้าวของคุณเนตรเกษตรกรนาข้าว
ใน .บ้านหมี่ .ลพบุรี ซึ่งคุณเนตรได้ใช้ปุ๋ยเคมีสูตร 15-3-21 ในระยะรับท้องข้าว
อัตราการใช้ 25 กระสอบ/40 ไร่ 
----------------------------------------------
สอบถามเพิ่มเติมโทร
โทร. 091-5769281,02-7498597
Line ID : @dtwp
สอบถามทันทีกด >>> http://line.me/ti/p/%40dtwp
ดูข้อมูลสินค้าเพิ่มเติมwww.dtwp.co.th

สวนยางพารา



สารปรับสภาพดินสูตรยางพาราของเรา เต็มไปด้วยธาตุอาหารที่พืชต้องการมากกว่า 67 ชนิด
1.ช่วยส่งเสริมการเจริญของต้นยางพาราทุกส่วน
2.ลำต้นใหญ่ ตรง สมบูรณ์
3.เพิ่มปริมาณและอัตราการไหลของน้ำยาง
4.น้ำยางเข้มข้น เปอร์เซ็นต์ยางสูง
5.ช่วยเพิ่มค่า DRC ในน้ำยาง
6.กระตุ้นการป้องกันโรคที่เกิดจากเชื้อรา
อัตราและวิธีการใช้
ยางอายุ 1-5 ปี แบ่งใส่ 2 ครั้งต่อปี ครั้งละ 1 กก./ต้น
ยางอายุ 6 ปีขึ้นไป ใส่ช่วงต้นฤดูฝนและปลายฝน ครั้งละ 2-5 กก./ต้น
----------------------------------------------
สอบถามเพิ่มเติมโทร
โทร. 091-5769281,02-7498597
Line ID : @dtwp
สอบถามทันทีกด >>> http://line.me/ti/p/%40dtwp
ดูข้อมูลสินค้าเพิ่มเติมwww.dtwp.co.th

ไร่มันสำปะหลังคุณสำรวย จ.พิษณุโลก

อย่างเช่นไร่มันสำปะหลังของคุณสำรวย แสงสว่าง
เกษตรกรในจังหวัดพิษณุโลก
ที่ใช้สารปรับฯ บำรุงต้นใบ/นาข้าว พืชไร่
และ ปุ๋ยเคมีสูตร 18-4-5 ดวงตะวันเพชร
รากแข็งแรง ต้นสมบูรณ์
กระต้นการขยายหัวมัน
ช่วยฟื้นฟูดินให้ร่วนซุย ไม่แข็งกระด้าง
เร่งการเจริญเติบโต เสริมความแข็งแรง
เพิ่มความสูงและขนาดของลำต้น
กระตุ้นการแตกใบอ่อน
เสริมการสะสมอาหารของพืชลงหัว
มันหัวใหญ่ เปอร์เซ็นต์แป้งสูง เพิ่มน้ำหนักหัวมัน
----------------------------------------------
สอบถามเพิ่มเติมโทร
โทร. 091-5769281,02-7498597
Line ID : @dtwp
สอบถามทันทีกด >>> http://line.me/ti/p/%40dtwp
ดูข้อมูลสินค้าเพิ่มเติมwww.dtwp.co.th

สวนฝรั่งกิมจู คุณกุหลาบ จ.ราชบุรี



ใช้สูตรบำรุงต้น-ใบ/นาข้าว/พืชไร่ ช่วยฟื้นฟูต้นฝรั่งกิมจู อายุ 5 เดือน ของสวนคุณกุหลาบ
เกษตรกรจังหวัดราชบุรี ภาพเปรียบเทียบจะเห็น ว่าก่อนใช้ - หลังใช้ มีความแตกต่างกันอย่างเห็นได้ชัด
1.เร่งการเจริญเติบโตของลำต้น กิ่งก้านและใบ
2.ช่วยส่งเสริมระบบรากและลำต้นแข็งแรง
3.ช่วยฟื้นต้นหลังจากตัดแต่งกิ่ง
4.เพิ่มการแตกกิ่ง แตกยอด ใบเขียว
5.เพิ่มการสะสมแป้งและน้ำตาล ความหวาน
อัตราการใช้ 1 กำมือ/ต้น 15 วัน 1 ครั้ง
----------------------------------------------
สอบถามเพิ่มเติมโทร
โทร. 091-5769281,02-7498597
Line ID : @dtwp
สอบถามทันทีกด >>> http://line.me/ti/p/%40dtwp
ดูข้อมูลสินค้าเพิ่มเติมwww.dtwp.co.th

สวนมะละกอคุณพลูศรี จ.จันทบุรี



มะละกอ ลำต้นใหญ่ แข็งแรง สมบูรณ์ พร้อมรับน้ำหนักผลดก ต้องใช้สารปรับสภาพดินสูตร บำรุงต้น-ใบ / นาข้าว / พืชไร่ เช่น สวนมะละกอของคุณพลูศรี หลิวทวีสีประกาย เกษตรกรในอำเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี เมื่อใช้สารปรับสภาพดิน สูตรบำรุงต้น-ใบ / นาข้าว / พืชไร่ แล้วสังเกตุได้ว่า
รากต้นมะละกอเดินดี ลำต้นใหญ่ สมบูรณ์ แข็งแรง
เร่งการเจริญเติบโตของต้นใบ
ปรับสภาพโครงสร้างของดิน
ต้านทานต่อโรคและแมลงศัตรูพืช
ทำให้สวนมะละกอมีต้นที่สวย แข็งแรง อุดมสมบูรณ์อย่างเช่นในภาพนี้ค่ะ
----------------------------------------------
สอบถามเพิ่มเติมโทร
โทร. 091-5769281,02-7498597
Line ID : @dtwp
สอบถามทันทีกด >>> http://line.me/ti/p/%40dtwp
ดูข้อมูลสินค้าเพิ่มเติมwww.dtwp.co.th

นาข้าวคุณสนั่น จ.พิจิตร



นาข้าว สท.สนั่น เกษตรกรในจังหวัดพิจิตร เมื่อใช้ปุ๋ยเคมีสูตร 16-8-8 แล้วทำให้

1.ข้าวเร่งการแตกกอ 
2.ต้นข้าวเจริญเติบโตดี
3.ลำต้นแข็งแรง ข้าวไม่ล้ม
4.เร่งการออกรวง รวงใหญ่
5.เมล็ดมีน้ำหนัก ไม่ลีบ 
เก็บเกี่ยวครั้งนี้ผลผลิตดี ขายได้ราคาแน่นอนค่ะ
----------------------------------------------
สอบถามเพิ่มเติมโทร
โทร. 091-5769281,02-7498597
Line ID : @dtwp
สอบถามทันทีกด >>> http://line.me/ti/p/%40dtwp
ดูข้อมูลสินค้าเพิ่มเติมwww.dtwp.co.th

นาข้าวคุณคำนวน จ.พิษณุโลก

ภาพเปรียบเทียบนาข้าวพันธุ์ กข.31 ปทุม ของคุณคำนวน เกษตรกรนาข้าว(ดินทราย
ใน . วังทอง .พิษณุโลก ที่ใช้ปุ๋ยดวงตะวันเพชร โดยมีเทคนิคในการใส่ดังนี้คือ 
1.ข้าวมีอายุ 1 เดือนใช้สูตร 30-0-0 ผสม สูตรระเบิดราก 
อัตราส่วนคือ 1 : 1 (2 กระสอบต่อ 6 ไร่)
ผลที่ได้ คือ
แตกรากเยอะ 
ต้นแกร่ง กอใหญ่ แตกกอ 4-5 ต้น/กอ 
เขียวทนเขียวนาน
2.ช่วงรับท้องใช้ สูตร 13-7-35 อัตราส่วน 1 กระสอบต่อ 3 ไร่
ผลที่ได้ คือ
รวงใหญ่ เมล็ดข้าวไม่ลีบ
เมล็ดดี มีน้ำหนัก
เพิ่มผลผลิตต่อไร่
----------------------------------------------
สอบถามเพิ่มเติมโทร
โทร. 091-5769281,02-7498597
Line ID : @dtwp
สอบถามทันทีกด >>> http://line.me/ti/p/%40dtwp
ดูข้อมูลสินค้าเพิ่มเติมwww.dtwp.co.th

ไร่อ้อยคุณองอาจ กาญจนบุรี


สูตรระเบิดราก เหมาะสำหรับพืชทุกชนิด
1.ระเบิดราก เร่งโต เร่งดอก เร่งผล
2.ช่วยการเจริญเติบโตทุกส่วนของพืช
3.ต้นพืชโตไว สมบูรณ์ แข็งแรง
4.เพิ่มธาตุอาหารในดิน รักษาดิน รักษาพืชที่เสื่อมโทรม
5.สร้างภูมิคุ้มกันโรค ป้องกันโรคและแมลง
6.ช่วยเพิ่มความสมบูรณ์ให้ดิน
วิธีใช้
- หว่านรองพื้นก่อนปลูก อัตรา 30-50 กก./ไร่
- หว่านรอบโคนต้น ระหว่างแถวทรงพุ่ม อัตราการใช้ขึ้นอยู่กับอายุและชนิดของพืช

นาข้าวคุณโอ จ.สิงห์บุรี

เทียบให้ดูกันชัด ระหว่างการใช้ปุ๋ยดวงตะวันเพชร และปุ๋ยแบรนด์อื่นในนาข้าว ของคุณโอ สาธิต โตจำนงค์ 
ผู้ใช้จริงและเจ้าของร้านอารีย์การเกษตรในพื้นที่ .สิงห์บุรี 
ลำต้นมีขนาดที่ใหญ่
รากฝอยมีจำนวนที่เยอะและขาวกว่ายี่ห้ออื่น

อัตราส่วน 3 : 2
สูตร 46-0-0 จำนวน 3 ส่วน
สูตรระเบิดราก จำนวน 2 ส่วนผสมกัน
----------------------------------------------
สอบถามเพิ่มเติมโทร
โทร. 091-5769281,02-7498597
Line ID : @dtwp
สอบถามทันทีกด >>> http://line.me/ti/p/%40dtwp
ดูข้อมูลสินค้าเพิ่มเติมwww.dtwp.co.th

สูตรลับการใส่ปุ๋ยนาข้าวญี่ปุ่นรอบเดียว #1ไร่1ตัน ของคุณประหยัด



สูตรลับการใส่ปุ๋ยนาข้าวญี่ปุ่นรอบเดียว #1ไร่1ตัน ของคุณประหยัด ปันไหว เกษตรกรในพื้นที่จังหวัด เชียงราย โดยใช้ #ปุ๋ยดวงตะวันเพชร 2 สูตรผสมกันและหว่านเพียง 1 ครั้ง คือสูตร 18-4-5 และ สูตรบำรุงต้น-ใบ/นาข้าว/พืชไร่ ผลที่ได้รับคือ ต้นข้าวตั้งตรง ลำต้นใหญ่ แตกกอดี ระบบรากแข็งแรง เมล็ดเต็ม มีน้ำหนัก ได้มาตรฐานการส่งออก
อัตราส่วนการใส่ 1 : 3 
ปุ๋ยเคมีสูตร 18-4-5 จำนวน 1 ส่วน
และสารปรับสภาพดินสูตรบำรุงต้น-ใบ/นาข้าว/พืชไร่ จำนวน 3 ส่วน
( เฉลี่ยไร่ละ 1 กระสอบ )
----------------------------------------------
สอบถามเพิ่มเติมโทร
โทร. 091-5769281,02-7498597
Line ID : @dtwp
สอบถามทันทีกด >>> http://line.me/ti/p/%40dtwp
ดูข้อมูลสินค้าเพิ่มเติมwww.dtwp.co.th

สวนยางพาราคุณโจ จ.สตูล



บำรุงต้นยางให้พร้อมกรีดด้วยปุ๋ยเคมีสูตร 14-4-9  และสารปรับสภาพดินสูตรยางพารา 
ผลิตภัณฑ์ 2 สูตรนี้จะช่วยให้ต้นยางพารา มีขนาดลำต้นที่ใหญ่สมบูรณ์ แข็งแรง แตกใบดี 
เปลือกนิ่มกรีดง่าย เปอร์เซ็นยางสูง เตรียมพร้อมกระบวนการผลิตน้ำยางได้อย่างมีคุณภาพ

----------------------------------------------
สอบถามเพิ่มเติมโทร
โทร. 091-5769281,02-7498597
Line ID : @dtwp
สอบถามทันทีกด >>> http://line.me/ti/p/%40dtwp
ดูข้อมูลสินค้าเพิ่มเติมwww.dtwp.co.th

5/15/2561

สวนปาล์มน้ำมันคุณสัมฤทธิ์ จ.นครศรีธรรมราช



อยากมีผลปาล์มใหญ่ๆ สวยๆ เหมือน คุณสัมฤทธิ์ เพชรทอง เกษตรกรสวนปาล์ม .ชะอวด .นครศรีธรรมราช แค่ใช้ #สูตรเร่งทะลายปาล์ม ดวงตะวันเพชร สารปรับปรุงดิน สูตรปาล์มน้ำมัน + ปุ๋ยเคมีดวงตะวันเพชร สูตร 13-7-35(มีโบรอน)ก็สามารถมีทะลายใหญ่ ดกจนทะลักคอ น้ำหนัก และ เปอร์เซ็นต์น้ำมันสูง ดินดี  พร้อมทั้งให้ผลผลิตตลอดทั้งปี ไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไป รับประกันความพึ่งพอใจ เกษตรกรไทยยิ้มได้แน่นอน
--------------------------------------------
สารปรับปรุงดินคุณภาพสูงสำหรับปาล์มน้ำมัน โดยเฉพาะประกอบไปด้วยธาตุอาหารต่างๆที่จำเป็น ต่อต้นปาล์มธาตุหลัก N P K ธาตุอาหารรองเสริม Ca MgO B และ A2Z ธาตุอาหารพิเศษกว่า 67 ชนิด ที่นำเข้าจากต่างประเทศรวมถึง OM หรือ อินทรีย์วัตถุ 

ปุ๋ยเคมีโนฟิลเลอร์ เต็มสูตร สูตรที่ออกแบบมาสำหรับ ปาล์มน้ำมันโดยเฉพาะ พร้อมทั้งยังบวก B (โบรอน) ธาตุอาหารเสริมที่มีความจำเป็นต่อต้นปาล์ม
----------------------------------------------
สอบถามเพิ่มเติมโทร
โทร. 091-5769281,02-7498597
Line ID : @dtwp
สอบถามทันทีกด >>> http://line.me/ti/p/%40dtwp
ดูข้อมูลสินค้าเพิ่มเติมwww.dtwp.co.th

เทคนิคการทำกำไรนาข้าวปีละ 2 ล้านบาท



เทคนิคการทำกำไรนาข้าวปีละ 2 ล้านบาท

การปลูกข้าวให้ได้กำไรนั้น ไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไป เพียงแค่มีการวางแผนการปลูกและการดูแล การใส่ปุ๋ยให้เหมาะสมกับสภาพดินและสภาพอากาศ นั่นถือเป็นปัจจัยหลักในการทำเกษตรเลยทีเดียว วันนี้ทีมงานดวงตะวันเพชรได้มีโอกาสสัมภาษณ์ คุณอภิญญา แสงเพชร หรือ พี่ติ๊ก เกษตรกร .ราชสาส์น .ฉะเชิงเทรา ที่ใช้ปุ๋ยดวงตะวันเพชรมากว่า 10 ปี  พี่ติ๊กกล่าวว่าเมื่อก่อนปลูกข้าวอย่างเดียว แต่ในช่วงที่ต้องรอข้าวออกรวงและเก็บเกี่ยวนั้น ควรจะต้องทำอะไรให้มากกว่านี้ เพราะข้าวได้ผลผลิตไม่ค่อยดี พี่ติ๊กจึงมีความคิดที่จะเริ่มเลี้ยงปลา ระหว่างช่วงรอการเก็บเกี่ยวข้าว หลังจากนั้นจึงขยายมาเลี้ยงกุ้งเพิ่มตามลำดับ” 
แต่พี่ติ๊กก็ศึกษาการปลูกข้าวเพื่อให้ได้ผลผลิตอย่างจริงจังจนได้มาเจอปุ๋ยดวงตะวันเพชร จึงตัดสินใจลองใช้เนื่องจากมองเห็นคุณภาพและราคา พอใช้แล้วผลผลิตออกมาปีแรกได้ถึง ไร่ละตันกว่า เกือบตันครึ่ง ซึ่งจากเดิมได้เพียงไร่ละไม่เกิน 800 กิโลกรัมเท่านั้นเอง
จากการปลูกข้าวที่ได้ผลผลิตเพิ่มมากขึ้น จึงทำให้พี่ติ๊กมีกำลังซื้อที่นาเพิ่มขึ้น จากเดิมมีเพียง 100 ไร่ จนปัจจุบันมีถึง 300 กว่าไร่ นอกจากนี้พี่ติ๊กยังกล่าวทิ้งท้าย เพื่อเป็นคติให้คิดอีกว่าการทำการเกษตรที่ดี เราต้องมีการวางแผน ผ่านการคิดไตร่ตรอง และไม่ย่อท้อต่ออุปสรรคที่จะเกิดขึ้นในภายภาคหน้า อย่าท้อถอยแต่จงหาทาง แก้ไขปัญหานั้นให้ได้

เทคนิคการใส่ปุ๋ยดวงตะวันเพชร สำหรับการปลูกข้าวปีละ 2 ครั้ง
สูตรส่งต้น
ครั้งแรก : ใช้ปุ๋ยดวงตะวันเพชร สูตร 18-4-5 ช่วงข้าวระยะแรกช่วยเรื่องการแตกกอและความสมบูรณ์ของลำต้น,ใบ (อัตราการใช้ 50 กิโลกรัมต่อไร่
สูตรส่งรวง
ครั้งที่ 2 : ใช้ปุ๋ยดวงตะวันเพชร สูตร 16-8-8 ในระยะส่งรวงเพื่อช่วยให้รวงใหญ่ เมล็ดข้าวสมบูรณ์ น้ำหนักดี ปริมาณผลผลิตเพิ่มขึ้น (อัตราการใช้ 50 กิโลกรัมต่อไร่
----------------------------------------------
สอบถามเพิ่มเติมโทร
โทร. 091-5769281,02-7498597
Line ID : @dtwp
สอบถามทันทีกด >>> http://line.me/ti/p/%40dtwp
ดูข้อมูลสินค้าเพิ่มเติมwww.dtwp.co.th

สวนปาล์มคุณสุนทร จ.สตูล

อยากมีผลปาล์มที่สมบูรณ์ ผลผลิตสูงสม่ำเสมอ ทะลายใหญ่ ทะลายดก ได้น้ำหนัก 
ต้องใช้สูตรบำรุงผล-ปาล์มน้ำมัน สูตรบำรุงผลปาล์มที่ดีที่อยากแนะนำเกษตรกร
ชาวสวนปาล์มโดยเฉพาะ 
สารปรับปรุงดินคุณภาพสูงสำหรับปาล์มน้ำมัน
โดยเฉพาะประกอบไปด้วยธาตุอาหารต่างๆที่จำเป็น
ต่อต้นปาล์มธาตุหลัก N P K ธาตุอาหารรองเสริม
Ca MgO B และ A2Z ธาตุอาหารพิเศษกว่า 67 ชนิด
ที่นำเข้าจากต่างประเทศรวมถึง OM หรือ อินทรีย์วัตถุ
ช่วยในการปรับโครงสร้างและสร้างอาหารในดินรอบๆ ต้นปาล์ม
1.เพิ่มคุณภาพผลผลิต
2.ผลปาล์มดก มันเงา 
3.ปาล์มมีทะลายใหญ่ มีน้ำหนัก
4.เปอร์เซ็นต์น้ำมันสูง 
5.ช่วยทำให้ดินร่วนซุย 
6.ส่งเสริมการทำงานของจุลินทรีย์ที่มีประโยชน์กระตุ้นให้พืช
7.ต้านทานต่อโรคและแมลงศัตรูพืช

ขอบคุณภาพสวนปาล์มน้ำมันสวยๆ
ของคุณสุนทร เกษตรกรผู้ใช้สารปรับสภาพดิน
สูตรบำรุงผล-ปาล์มน้ำมัน ดวงตะวันเพชร
----------------------------------------------
สอบถามเพิ่มเติมโทร
โทร. 091-5769281,02-7498597
Line ID : @dtwp
สอบถามทันทีกด >>> http://line.me/ti/p/%40dtwp
ดูข้อมูลสินค้าเพิ่มเติมwww.dtwp.co.th

นาข้าวคุณะสมชาย จ.ฉะเชิงเทรา



เมื่อก่อนใช้ปุ๋ยแบรนด์ดังตามท้องตลาดที่มีราคาสูง แล้วประสบปัญหาข้าวขายไม่ได้ราคา เลยมีความคิดอยากลดต้นทุน แต่คงคุณภาพปุ๋ยที่ดีเอาไว้ จึงหันมาลองใช้ปุ๋ยดวงตะวันเพชรสูตร 18-4-5 ตามคำแนะนำ ของญาติพี่น้องที่ใช้กันอยู่ เมื่อเปลี่ยนมาใช้แล้วสัมผัสได้ถึง คุณภาพที่ดีขึ้น อย่างไม่น่าเชื่อ !!!! ซึ่งผลผลิตที่ได้รับนั้นเห็นผล ชัดเจนมากจนไม่อาจเปลี่ยนใจกลับไปใช้แบรนด์เดิม จากครั้งที่ลองใช้จนตอนนี้ก็ประมาณปีกว่าๆ ผลผลิตที่ได้รับก็ยังคงดีสม่ำเสมอคุณสมชาย โฉมสิงห์ เกษตรกรนาข้าว ในอำเภอราชสาส์น จังหวัดฉะเชิงเทราปุ๋ยเคมีสูตร 18-4-5
-ช่วยให้รากเดินดี ระบบรากแข็งแรง
-เร่งการเจริญเติบโต แตกกอดี
-ข้าวตั้งตัวไว ลำต้นแข็งแรง ทนต่อโรค
-เพิ่มความเขียว เขียวทน เขียวนาน
----------------------------------------------
สอบถามเพิ่มเติมโทร
โทร. 091-5769281,02-7498597
Line ID : @dtwp
สอบถามทันทีกด >>> http://line.me/ti/p/%40dtwp
ดูข้อมูลสินค้าเพิ่มเติมwww.dtwp.co.th

สวนสับปะรดคุณจอบ จ.ระยอง


วันนี้พวกเราทีมงานบริษัทดวงตะวันเพชรจะพาทุกท่านไปเที่ยวสวนลุงจอบ เกษตรกรที่ปลูกสับปะรดพันธุ์ปัตตาเวีย อยู่ที่จังหวัดระยอง มีประสบการณ์การปลูกกว่า 9 ปี สำหรับสับปะรด ผลไม้ที่นิยมใช้เป็นพืชอุตสาหกรรม และบริโภคสดจำเป็นต้องมีการวางแผนการจัดการที่ดีและเป็นระบบ เนื่องจากเป็นผลไม้ที่มีการปลูกจนเก็บผลผลิตนาน บางสายพันธุ์มากกว่า 15 เดือน กว่าจะให้ผลผลิตที่มีคุณภาพดังนั้นจึงต้องคำนึงถึงการจัดการที่ดีจะต้องคำนึงถึงฤดูการปลูก จัดการดิน น้ำ ธาตุอาหาร โรคและแมลงศัตรูพืช ตลอดจนแรงงานที่ใช้ในการจัดการ ทั้งหมดนี้เกี่ยวข้องกับต้นทุนที่เกษตรกรต้องแบกรับไว้ การใช้ปุ๋ยอินทรีย์หรือสารปรับสภาพดินสามารถลดต้นทุนได้ ซึ่งเกษตรกรหลายๆคนกำลังใช้วิธีนี้ นอกจากที่จะลดต้นทุนการผลิตแล้วยังทำให้คุณภาพดี รสหวานฉ่ำ โรคแมลงน้อย เป็นมิตรกับธรรมชาติ และความภาคภูมิใจให้แก่ผู้ปลูก เช่นเดียวกับลุงจอบที่ได้ลองมาใช้สารปรับสภาพดินสูตรบำรุงต้น-ใบ โรยเป็นแถวอัตรา 40-50 กิโลกรัมต่อไร่ โดยแบ่งใส่2-3 ครั้ง จะช่วยกระตุ้นการออกราก รากแข็งแรง ฟื้นตัวหลังปลูกได้เร็วขึ้น ทำให้ดินร่วนซุย โรคและแมลงน้อยมาก ประมาณเดือนที่ 8-9 หลังปลูกดอกออกสมบูรณ์และบำรุงผลสับปะรดด้วยสารปรับสภาพดินสูตรบำรุงผลร่วมกับการให้น้ำสัปดาห์ละครั้ง ลุงจอบบอกว่า สารปรับสภาพดินของบริษัทดวงตะวันเพชร ใช้ดีสาระพัดประโยชน์จริงๆ  ปุ๋ยดีแบบนี้ไม่บอกต่อถือว่าผิด 
#คุณสมบัติของสารปรับสภาพดินสูตรบำรุงต้น-ใบ
1.ช่วยระบบราก และบำรุงให้ต้นแข็งแรง
2.หลังปลูกทำให้พืชตั้งตัวเร็ว ลำต้นแร็งแรง
3.ช่วยในการเจริญเติบโต
4.ปรับโครงสร้างดิน และเพิ่มความอุดมของดิน
5.กระตุ้นความต้านทานต่อโรคและแมลงศัตรูพืช
#คุณสมบัติของสารปรับสภาพดินสูตรบำรุง
1.กระตุ้นการออกดอก
2.กระตุ้นการสะสมอาหาร บำรุงผล
3.เพิ่มความหวานและสีในไม้ผล
----------------------------------------------
สอบถามเพิ่มเติมโทร
โทร. 091-5769281,02-7498597
Line ID : @dtwp
สอบถามทันทีกด >>> http://line.me/ti/p/%40dtwp
ดูข้อมูลสินค้าเพิ่มเติมwww.dtwp.co.th