1/24/2560

สวนทุเรียน คุณอุ๊ จ.จันทบุรี
เกษตรกร สวนทุเรียน ผู้ใช้ปุ๋ยดวงตะวันเพชรจริง!!

ทีมงานดวงตะวันเพชรได้เข้าเยี่ยมแปลงคุณวนิดา บุญวงศ์ (เจ๊อุ๊) จังหวัดจันทบุรี เนื้อที่กว่า 30 ไร่ หนึ่งในลูกค้าดวงตะวันเพชร ที่ใช้ผลิตภัณฑ์ดวงตะวันเพชรมาอย่างต่อเนื่อง เจ๊อุ๊บอกกับทีมงานว่า พอใจกับการใช้สารปรับสภาพดินและปุ๋ยเคมีดวงตะวันเพชร เพราะใช้แล้ว ใบเขียว ต้นสมบูรณ์ คุณภาพปุ๋ยไม่เคยลดลง ประทับใจมากๆ โดยเฉพาะผลทุเรียนที่มีคุณภาพ ลูกได้ไซด์ พูสวย เนื้อเต็มพู เป็นที่ต้องการของพ่อค้าแม่ค้ามาก เจ๊อุ๊บอกเคล็ดลับง่าย ถ้าอยากให้ผลผลิตดีต้องดูแลตั้งแต่ระยะฟื้นฟูต้น ใช้สารปรับสภาพดินสูตรรวม ร่วมกับ18-4-5 อัตราส่วน 2:1 ประมาณ 3 กำ/ต้น ใส่เรื่อยๆ 15 วันครั้ง ช่วงเริ่มแทงดอกควรให้น้ำแก่ทุเรียนเพื่อกระตุ้นการออกดอก หลังจากนั้นจะเป็นระยะดอกบานและติดผลต้องดูแลเป็นพิเศษ เมื่อติดผลเจ๊อุ๊ใส่ปุ๋ยเคมี13-7-35 อัตรา 1-2 กิโลกรัม/ต้น โรยรอบโคนพุ่ม
ตอนแรกเจ๊อุ๊ไม่อยากเสี่ยงหรอก ที่ต้องใช้ปุ๋ยใหม่ แต่ตอนนี้คงเสียใจถ้าไม่ได้ใช้ตั้งแต่ตอนนั้น
----------------------------------------

สวนลองกอง คุณโต จ.จันทบุรีเกษตรกรสวนลองกอง ผู้ใช้ปุ๋ยดวงตะวันเพชรจริง!!

สารปรับสภาพดินสูตรรวม
สูตรเดียวคุ้ม ดูแลครบ 
เร่งทุกส่วนของพืช ใช้สูตรรวม

ประโยชน์
-ประกอบไปด้วยธาตุอาหารที่จำเป็นต่อพืช ทั้งธาตุอาหารหลัก ธาตุอาหารรองและธาตุอาหารเสริม
-ปรับโครงสร้างดินและเพิ่มความอุดมสมบูรณ์ของดิน
-ปรับความเป็นกรด- ด่างของดินให้เป็นกลาง
-ช่วยส่งเสริมระบบรากให้สมบูรณ์แข็งแรง
-พืชโตไว สมบูรณ์ แข็งแรง
-บำรุงต้น ใบ ดอก และผล
-เหมาะสำหรับดินทุกประเภทและพืชทุกชนิด
วิธีใช้
หว่านรองพื้นก่อนปลูก อัตรา 30-50 กิโลกรัมต่อไร่ (พืชผัก พืชไร่และอื่นๆ)
หว่านรอบโคนต้นและทรงพุ่ม ในระยะเจริญเติบโต อัตรา 30-50 กิโลกรัมต่อไร่ (ไม้ผลและไม้ยืนต้น)