1/24/2560

สวนลองกอง คุณโต จ.จันทบุรีเกษตรกรสวนลองกอง ผู้ใช้ปุ๋ยดวงตะวันเพชรจริง!!

สารปรับสภาพดินสูตรรวม
สูตรเดียวคุ้ม ดูแลครบ 
เร่งทุกส่วนของพืช ใช้สูตรรวม

ประโยชน์
-ประกอบไปด้วยธาตุอาหารที่จำเป็นต่อพืช ทั้งธาตุอาหารหลัก ธาตุอาหารรองและธาตุอาหารเสริม
-ปรับโครงสร้างดินและเพิ่มความอุดมสมบูรณ์ของดิน
-ปรับความเป็นกรด- ด่างของดินให้เป็นกลาง
-ช่วยส่งเสริมระบบรากให้สมบูรณ์แข็งแรง
-พืชโตไว สมบูรณ์ แข็งแรง
-บำรุงต้น ใบ ดอก และผล
-เหมาะสำหรับดินทุกประเภทและพืชทุกชนิด
วิธีใช้
หว่านรองพื้นก่อนปลูก อัตรา 30-50 กิโลกรัมต่อไร่ (พืชผัก พืชไร่และอื่นๆ)
หว่านรอบโคนต้นและทรงพุ่ม ในระยะเจริญเติบโต อัตรา 30-50 กิโลกรัมต่อไร่ (ไม้ผลและไม้ยืนต้น)

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น