8/23/2560

ปุ๋ยเคมีดวงตะวันเพชรสูตร 15-15-15


เพิ่มการติดดอก ออกผล เร่งดอก เร่งผล เร่งการเจริญเติบโต
1. เหมาะกับพืชทุกชนิด ใช้เป็นปุ๋ยรองพื้น
2. ส่งเสริมการเจริญเติบโตทุกส่วน เพิ่มผลผลิต
3. เร่งการแตกยอดและการเจริญเติบโตของลำต้น
#เทคนิคการใส่ปุ๋ยเคมี
ใช้เป็นปุ๋ยรองพื้นก่อนปลูกพืชชนิดต่างๆ หรือในช่วงก่อนปลูกหรือหลังย้ายกล้า 7-10 วัน เพื่อบำรุงผลผลิตในอัตรา 50-80 กิโลกรัมต่อไร่
#ควรใช้ร่วมกับปุ๋ยอินทรีย์หรือสารปรับสภาพดินและธาตุอาหารเสริม

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น