3/01/2560

เกษตรกรดวงตะวันเพชร : ลำไย คุณประนอม
ที่ผ่านมาชาวสวนลำไยส่วนใหญ่จะใช้ประสบการณ์และความเคยชินในการจัดการเรื่องปุ๋ยโดยเชื่อกันว่าการให้ปุ๋ยทางดินและพ่นทางใบจะช่วยให้เร่งการเจริญเติบโตทางลำต้น ใบ และให้ผลผลิตที่มีคุณภาพ แต่การที่ดินมีธาตุอาหารในดินมากเกินความจำเป็น นอกจากทำให้ดินเสื่อมแล้วยังส่งผลกระทบต่อกับการดูดซึมธาตุอาหารชนิดอื่นของพืชอีกด้วย เช่น การที่ดินมีปริมาณฟอสฟอรัสมากจนเกินไปจะชักนำให้พืชขาดธาตุอาหารแคลเซียมและแมกนีเซียม

ดังนั้นนอกจากการใส่ปุ๋ยเคมี ชาวสวนควรคำนึกถึงการจัดการดินเพื่อให้พืชใช้ธาตุอาหารในดินได้อย่างเต็มที่ โดยอาจใช้ปุ๋ยอินทรีย์ หรือสารปรับสภาพดินต่างๆ ปรับปรุงดินให้มีความอุดมสมบูรณ์ทั้งทางกายภาพและทางเคมี

ป้าประนอม ปลูกลำไย ในพื้นที่จังหวัดเชียงรายมาอย่างต่อเนื่อง ใส่ปุ๋ยเคมีอย่างสม่ำเสมอไม่เคยขาด นอกจากต้นทุนการผลิตจะไม่ลดลงแล้ว ป้าประนอมสังเกตว่าผลผลิตก็มีแนวโน้มลดลง จึงหาสาเหตุของปัญหาและวิธีแก้ไข จนมาเจอสารปรับสภาพดินดวงตะวันเพชร ที่นอกจากจะช่วยปรับสภาพดินให้ดีขึ้นแล้ว ดินดีก็ยังช่วยให้ต้นลำไยสมบูรณ์แข็งแรง ไม่โทรม ป้าประนอมใช้สูตรบำรุงต้นใบ กระสอบสีเขียวในช่วงฟื้นต้นหลังจากเก็บลำไยแล้ว ใส่สลับกับปุ๋ยเคมีที่เน้นตัวหน้า ก็จะช่วยทำให้แตกใบดี ใบเขียว ต้นสมบูรณ์

ป้าประนอมบอกว่า ใช้แล้วดีเห็นผลชัด ต้นสมบูรณ์ ถ้าใช้เคมีอย่างเดียวดินก็เสื่อม รู้ปัญหาก็แก้ได้ถูกจุด ต้นลำไยก็โตดี

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น