3/01/2560

เกษตรกรดวงตะวันเพชร : นาข้าว คุณพายมณี
การปลูกข้าวให้ได้ผลผลิตมากคุ้มค่าต่อการใช้ปุ๋ยนั้นเป็นเรื่องที่ยากเพราะราคาข้าวถูกลงในขณะที่ปุ๋ยเคมี มีราคาสูงขึ้น ขณะเดียวกันการปลูกข้าวเริ่มนิยมหันมาปลูกเชิงอินทรีย์เพื่อการค้าและลดต้นทุนได้เป็นอย่างดีและปุ๋ยอินทรีย์หรือสารปรับสภาพดินมีราคาที่ถูกกว่าเคมี ในระยะยาวไม่ทำให้ดินเสียสภาพ

พี่พายมณีในจังหวัดเชียงราย เกษตรกรที่เปลี่ยนจากใช้ปุ๋ยเคมีล้วนมาผสมใช้สารปรับสภาพดินสูตรบำรุงต้น/ใบ ในการทำนาข้าวแล้วได้ผลผลิตดีขึ้นจากเดิม ใช้แล้วต้นใหญ่ใบเขียวทนต่อโรคและต้นตั้งทนไม่ล้มง่าย แตกกอดีสม่ำเสมอรวงสมบูรณ์ เมล็ดเต็มไม่ลีบเล็ก น้ำหนักดี ผลผลิตต่อไร่สูง
การใช้ปุ๋ยเคมีล้วนในระยะยาวทำให้ดินเสียสภาพข้าวไม่สามารถดูดธาตุอาหารได้สมบูรณ์หลังจากใส่สารปรับสภาพดินร่วมกับการใช้ปุ๋ยเคมีก็ช่วยลดปริมาณการใช้ปุ๋ยเคมีให้น้อยลง สารปรับสภาพดินสามารถเข้าไปปรับโครงสร้างและเพิ่มความอุดมสมบูรณ์ให้กับดิน และยังทำให้ข้าวสามารถดูดธาตุอาหารได้ดีขึ้นจึงช่วยลดต้นทุนการผลิตข้าวของเกษตรกรลงได้
พี่พายมณีบอกว่า พี่รักอาชีพชาวนา รักพื้นดินมาก พี่จึงเปลี่ยนมาใช้สารปรับสภาพดินของดวงตะวันเพชร เพราะเป็นตัวช่วยให้ดินดี และยังช่วยเพิ่มผลผลิตอีกด้วย รับรองไม่เปลี่ยนใจแน่นอน


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น